Όροι Χρήσης

Έννοιες

Ιστότοπος: Ο ιστότοπος www.e-kakouri.gr

Εν δυνάμει Ωφελούμενοι: Κάθε ομάδα στόχου, η οποία σύμφωνα με την εκάστοτε Πρόσκληση έχει δυνατότητα υποβολής Αίτησης Συμμετοχής για την ένταξή της σε Πρόγραμμα Κατάρτισης.Ωφελούμενοι: Ωφελούμενοι, είναι όσοι υπέβαλλαν Αίτηση Συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε Πρόσκλησης, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων και έχουν επιλεγεί σε Πρόγραμμα Κατάρτισης.Πληροφοριακό Σύστημα: Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Αασφάλισης & Πρόνοιας

Η Διαδικασία

Η διαδικασία που ακολουθεί ένας Εν δυνάμει Ωφελούμενος, χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιστότοπου, προκειμένου να λάβει υπηρεσίες κατάρτισης, είναι η εξής:

  1. Επιλέγει το επιθυμητό προς παρακολούθηση Πρόγραμμα Κατάρτισης, μέσω σχετικού άρθρου, στον Ιστότοπο
  2. Εν συνεχεία, μέσω του Ιστότοπου, υποβάλει την Αίτηση Ενδιαφερόμενου συμπληρώνοντας τα ακριβή του στοιχεία μαζί με τον μοναδικό κωδικό Κ.Α.Υ.Α.Σ., τον οποίο έλαβε από το Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου.

Σημειώνεται ότι ο μοναδικός κωδικός Κ.Α.Υ.Α.Σ. λαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου.

Με την εισαγωγή και αποστολή των ακριβών στοιχείων του, ο Εν δυνάμει Ωφελούμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι:

  • Τα στοιχεία αυτά θα γνωστοποιηθούν στο αρμόδιο τμήμα του Κ.Ε.Κ. και μόνο.
  • Το Κ.Ε.Κ. θα έχει το δικαίωμα να αναζητήσει το αποτέλεσμα της Αίτησης Συμμετοχής του στους καταλόγους αποτελεσμάτων που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και να τον ενημερώσει για την πορεία της αίτησης του.
  • Το Κ.Ε.Κ. θα τον ενημερώσει τηλεφωνικά μόνο στην περίπτωση που η αίτηση συμμετοχής του ήταν επιτυχής.
  • Με την έγκριση της αίτησης του, εκχωρεί την Επιταγή Κατάρτισης στο Κ.Ε.Κ. και δεσμεύεται για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα που έχει επιλέξει.

Στην περίπτωση που ο Εν δυνάμει Ωφελούμενος επιθυμεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για κάποιο μελλοντικό Πρόγραμμα Κατάρτισης, θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακριβή του στοιχεία στη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία βρίσκεται στην Αρχική Σελίδα του Ιστότοπου.

Όροι Χρήσης

Ο Ιστότοπος απευθύνεται σε κάθε επισκέπτη, ο οποίος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις παρεχόμενες μέσω αυτού ηλεκτρονικές υπηρεσίες και να ενημερωθεί μέσω των δημοσιεύσεων σε αυτόν.Ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης του Ιστότοπου και τις προϋποθέσεις παροχής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως εμφανίζονται στην παρούσα ή σε οποιοδήποτε σημείο του Ιστότοπου και μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως, δηλώνει την συγκατάθεσή του. Σε περίπτωση δε που διαφωνεί σε οποιοδήποτε σημείο των όρων, οφείλει να μην επισκέπτεται τον Ιστότοπο και να μην κάνει χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του.

Ο Ιστότοπος δε συλλέγει με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορίες που ταυτοποιούν προσωπικά τον επισκέπτη, όπως επωνυμία, αριθμό τηλεφώνου κ.λπ., κατά την επίσκεψή του στις ιστοσελίδες του. Τέτοιες πληροφορίες συλλέγονται μόνο σε περίπτωση που ο επισκέπτης τις παρέχει οικειοθελώς, είτε επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε όταν χρησιμοποιεί κάποια από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.Ο Ιστότοπος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την πολιτική δέσμευσης σεβασμού της ιδιωτικότητας εξωτερικών συνδέσμων, δηλαδή συνδέσμων προς τρίτους ιστότοπους, των οποίων οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις αναγράφονται στις ιστοσελίδες του, καθώς επίσης και για τις πολιτικές και πρακτικές προστασίας της ιδιωτικότητας που εκείνοι εφαρμόζουν.

Ο διακομιστής του Ιστότοπου συλλέγει, κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτρονικής συνεδρίας (session), με αυτοματοποιημένο τρόπο πληροφορίες (π.χ. διευθύνσεις IP, ημέρα και ώρα συναλλαγής κ.α.) για τους χρήστες που εξυπηρετεί. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν προσωπικό χαρακτήρα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς και διαγνωστικούς λόγους.

Ο επισκέπτης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ιστότοπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακρίβεια και εγκυρότητα των στοιχείων που υποβάλλει κατά τη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστότοπου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών, ονόματα εταιρειών κ.λπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στο ΚΕΚ Κακούρη ή στους προμηθευτές του περιεχομένου του και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του Ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΚΕΚ Κακούρη. Το ΚΕΚ Κακούρη επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά του, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στις σελίδες του Ιστότοπου, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στον Ιστότοπο, δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Cookies

O Iστότοπος κάνει χρήση της τεχνολογίας cookies. Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικά χαρακτηριστικά που ως στόχο έχουν την εύρυθμη λειτουργία του Iστότοπου και βελτιώνουν την εμπειρία χρήσης των επισκεπτών, χωρίς να καταγράφονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη.