Επιδοτούμενα Προγράμματα

Προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25

Προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25

Πλοηγηθείτε και πληροφορηθείτε έγκαιρα για ότι αφορά επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1-25 για εργαζόμενους.

Πληροφορηθείτε έγκαιρα για ότι αφορά επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1-25 για εργαζόμενουςΠλοηγηθείτε και πληροφορηθείτε έγκαιρα για ότι αφορά επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1-25 για εργαζόμενους.

Προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24%

Προγράμματα ΛΑΕΚ 0,45

Πληροφορηθείτε έγκαιρα και σωστά για ότι αφορά τα επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24% για εργαζόμενους.

Προγράμματα Ανέργων

Προγράμματα Ανέργων

Ενημερώσου έγκαιρα και προετοιμάσου σωστά για τα νέα προγράμματα ανέργων.

Προγράμματα Voucher

Προγράμματα Voucher

Ενημερώσου πριν απ'όλους για ότι αφορά τα προγράμματα Voucher και τις ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρουν.

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Το περιεχόμενο και η διάρκεια του προγράμματος, το εκπαιδευτικό επίπεδο των καταρτιζομένων, το εκπαιδευτικό επίδομα και η διαδικασία αίτησης και επιλογής καθορίζονται στην περιγραφή του κάθε προγράμματος.

Επιχειρησιακά Προγράμματα

Επιχειρησιακά Προγράμματα

Ενημερωθείτε για όλα τα επειχηρησιακά προγράμματα άμεσα, πλοηγηθείτε και δείτε για ενεργά προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα για ιδιώτες.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου